Eesti Ettevõtete Kriisiabikeskus

Kes me oleme ja mida me teeme

Ettevõtete Kriisiabikeskus e. EEKRI on abikeskus Eesti ettevõtjatele, kes on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel ning vajavad personaalset abi jätkusuutlikkuse tagamiseks.

EEKRI on mittetulunduslik organisatsioon, mida rahastatakse liikmete kaudu, partnerettevõtete kaudu, annetuste kaudu ning ühisrahastuse kaudu.

Kes on sihtgrupp
Meie tegevuse sihtgrupiks on ettevõtjad ning ettevõtluse arendamisega tegelevad rakendusüksused.

Mida me teeme
Meie tegevused on järgmised:

 • turuinfo kogumine ning analüüsimine
  • monitoorime regulaarselt ettevõtete majanduslikku olukorda
  • monitoorime regulaarselt ettevõtjate jätkusuutlikkuse piiranguid
  • viime läbi küsitlusi ja uuringuid
 • ettevõtjatele suunatud teadmussiire
  • turuinfo kogumisel saadud sisendite alusel korraldame regulaarseid teemaseminare
  • kohene ja personaalne kriisiabi – vastame esitatud küsimustele, anname personaliseeritud nõuandeid
 • Kriisistrateegiate nõustamine
  • aitame ettevõtjatel aru saada kriisi mõjude olemusest, kestusest, püsivusest
  • nõustame ettevõtteid kriisiplaanide ja kriisi läbimise strateegiates
  • aitame otsustada, kas ja mis strateegias  ja ärimudelis vajab muutmist
 • uute ärimudelite arendus
  • loome  uusi jätkusuutlikke  ärimudeleid, mis soodustavad ettevõtete ärikasvu
  • toome loodud mudelite alusel tegevused turule
  • mõõdame turule toodud mudelite elujõulisust

Kuidas me seda teeme
Turuinfo kogumiseks oleme käivitanud andmete kogumise rakenduse, mille kaudu saame praktilist sisendit ettevõtjatelt. Saadud sisendi suuname oma teadmussiirde kaudu tagasi turule. Infokorje on andmebaasipõhine ning isikustatud.

Teadmussiirde toimimiseks oleme käivitanud regulaarsed veebipõhised seminarid järgmistes valdkondades:

 • personali haldamine kriisiolukorras
 • juriidika
 • finantsjuhtimine ja võlanõustamine
 • toimetulek määramatusega
 • kriisi plaanide ja strateegiate koostamine
 • uute ärimudelite kasutuselevõtt
 • kaugtöö korraldus
 • veebiturundus ja veebivarade arendus

Uute ärimudelite arenduseks oleme moodustanud meeskonna, mis on võimeline lähtuvalt turu reaalsest vajadusest uusi loogikaid kirjeldama ning kaasama partnereid mudelite rakendamiseks turul.

Mis valukohti me lahendame
COVID-19 viiruse kiire leviku tagajärjel on ettevõtlusmaastik tugevalt muutunud. Meie poolt  märtsis 2020 läbiviidud uuringust selgus, et 63% ettevõtjatest peab oma tegevuse lõpetama, kuna ei suuda muutunud majanduslikus olukorras jätkata.

Oma tegevusega lahendame järgmiseid valukohti:

 • ettevõtjate suutlikkus uutes tingimustes äritegevusega jätkata on madal
 • ettevõtlusega tegelevate rakendusüksuste reageerimine turu vajadusele on aeglane, pakutavad meetmed ei toeta ettevõtjate jätkusuutlikkust

Mis on meie väärtuspakkumine

 • kriisis kannatanud ettevõtjatele pakume võimalust tagada oma tegevuse jätkusuutlikkus.
 • koostööpartnerile pakume võimalust osaleda uute ärimudelite väljatöötamisel ning rakendamisel.
 • toetajatele pakume võimalust olla osaline Eesti ettevõtluse jätkusuutlikkuse tagamisel.

Väike samm edasi on parem kui suur paigalseis. Tule ja tee koos meiega esimesed sammud ärikeskkonna määramatuse vähendamisel.

Sulle meeldib see, mida me teeme? Toeta meid vabalt valitud summaga – oleme selle eest tänulikud ning sinu toetus aitab meil kriisiabikeskust käigus hoida.

Toetuse saad kanda siia:

MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi
Reg: 80579675
A/a EE397700771004734517
LHV

Selgitusse märgi “Toetan Eesti ettevõtjate kriisiabi”

Olge edukad!

Ettevõtete Kriisiabikeskus
www.kriisiabikeskus.ee
info@kriisiabkikeskus.ee