Eesti Ettevõtluskriisi Abikeskuse rahastamine

Minu viimase uuenduse 2021. aasta septembri seisuga ei ole mul pärast selle aja möödumist Eesti Ettevõtluskriisiabikeskuse (BCC) kohta täpset teavet.

Siiski võin teile anda üldist teavet selle kohta, kuidas selliseid keskusi tavaliselt rahastatakse ja millist eesmärki nad teenivad.

Ärikriiside abikeskused on valitsuse algatused, mille eesmärk on pakkuda tuge ja abi ettevõtetele, kes seisavad silmitsi keeruliste majandustingimuste või kriisidega. Konkreetsed rahastamisallikad ja -summad võivad erineda olenevalt riigi majanduspoliitikast, olemasolevatest ressurssidest ja kriisi tõsidusest.

Eestis eraldab valitsus majanduslanguse või kriisi ajal sageli vahendeid raskustes ettevõtete toetamiseks ja majanduse elavdamiseks. Neid vahendeid saab eraldada mitmel viisil, näiteks:

Eelarveeraldis: Valitsus võib ettevõtluskriisiabikeskuse tegevuse rahastamiseks eraldada oma üldfondidest eraldi eelarve.

Seda eelarvet saaks kasutada keskuse halduskulude, töötajate palkade ning ettevõtetele pakutavate programmide ja algatuste katmiseks.

EL-i rahastus: Euroopa Liidu liikmena on Eestil võimalik kriisi ajal oma ettevõtluse toetamiseks kasutada ka erinevaid EL-i rahastusprogramme. EL annab liikmesriikidele sageli rahalist abi, et edendada majanduse elavdamist ja kasvu.

Avaliku ja erasektori partnerlused: Eesti valitsus võib ärikriisiabikeskuse kaasrahastamiseks teha koostööd erasektori organisatsioonide või rahvusvaheliste üksustega. See lähenemisviis võib kasutada täiendavaid ressursse ja teadmisi, et pakkuda raskustes olevatele ettevõtetele igakülgsemat tuge.

Toetusprogrammid: valitsus võib pakkuda abikõlblikele ettevõtetele toetusi otsese rahalise abina. Need toetused võiksid olla suunatud tegevuskulude katmiseks, tööjõu säilitamise hõlbustamiseks või innovatsiooni ja teadusuuringute toetamiseks.

Madala intressiga laenud: Teine rahastamisviis võib hõlmata madala intressiga laenude pakkumist ettevõtetele, kes vajavad finantsabi. Need laenud võivad aidata ettevõtetel kriisi ajal oma tegevust säilitada ja vähendada kõrge intressiga laenukoormust.

Eesti Ettevõtluskriisiabi Keskuse, nagu ka teiste riikide sarnaste asutuste, esmane eesmärk on pakkuda kiiret ja sihipärast tuge ettevõtetele, kes seisavad silmitsi ebakindlate majandusaegadega. Pakkudes rahalist abi, ekspertnõustamist ja juurdepääsu ressurssidele, on selliste keskuste eesmärk säilitada töökohti, säilitada ettevõtteid ning aidata kaasa üldisele majanduslikule stabiilsusele ja kasvule.

Pidage meeles, et Eesti Ettevõtluskriisiabi Keskuse rahastamise üksikasjad ja struktuur võisid pärast minu viimast uuendust 2021. aastal muutunud olla. Kõige värskema teabe saamiseks on parem vaadata ametlikke valitsuse allikaid ja värskeid uudiseid.