Tööstusettevõtete tööshoidmisest sõltub Eesti majanduse käekäik

Foto:  Ettevõtete Kriisiabikeskus


 

Praegu, mil paljude ettevõtete töö on Eestis seiskunud, on väga oluline hoida tuksumas Eesti töötleva tööstuse ehk meie ekspordimootori süda.

 

Töötlev tööstus on olnud Eesti kõige olulisem majandussektor: 120 000 töökohaga toob tööstus riiki enam kui 70% meie ekspordirahast. 2019. aastal oli Eestis toodetud kaupade eksport 10,2 miljardit eurot. 

Käimasoleva kriisi mõju suurust aitab hoomata Hiinas toimunu – radikaalsete meetmete rakendamine viiruse kontrolli alla saamiseks tõi esimeses kvartalis kaasa Hiina majanduse kogutoodangu languse hinnanguliselt 12% võrra. Viiruse kiire levik Euroopas ja Ameerika Ühendriikides mõjutab meie sihtturge tugevalt juba praegu – inimesed püsivad kodus ja teevad vaid hädavajalikke kulutusi. See omakorda viib tarbimise vähenemiseni.

Majanduslangus tuleb, aga kui suur?
Kuigi Hiinas suudeti viiruse levik alla suruda kahe-kolme kuuga, ei tähenda viiruse kontrolli alla saamine kohe majanduse täiemahulist taastumist. Ühelt poolt on kodumajapidamised arusaadavalt ettevaatlikud tarbimisel ja kulutuste tegemisel, teisalt langeb rahvusvaheline nõudlus. Negatiivse mõju suurust on raske hinnata, kuna see sõltub viiruse ohjeldamise kiirusest. Swedbanki hinnangu kohaselt langeb Eesti majandus tänavu 5–9%, olenevalt sellest, milline stsenaarium teoks saab.

Uued võimalused tuleb üles leida
Kuigi meie majanduse väljavaade on üsna tume, võib see pakkuda tööstusele ka võimalusi. Ühelt poolt on tähtis esikohale seada inimeste tervis ja töötajate ohutus viiruse leviku maksimaalseks tõkestamiseks ning teisalt tagada ettevõtete töö jätkumine. Kui suudame viiruse leviku kiirelt alla suruda, siis pakub see meie ettevõtetele lühikeses plaanis eeliseid rahvusvahelisel turul. Tööturu olukord võib pakkuda võimalusi nii vabanenud inimeste kui ka välismaalt naasnud spetsialistide palkamiseks ettevõtetes, kus on piisavalt tellimusi.

Rahvusvahelistes tarneahelates jätkuvad muutused, liigne kontsentreeritus on neis selgelt välja tulnud. Eestil võib olla võimalus mingites sektorites või segmentides turuosa võtta ja mahte kasvatada.

Kogu tarneahela riski panemine ühele riigile või tarnijale, nagu see on olnud siiani, võib tulevikus rahvusvahelises äris olla ettevõtte jaoks liiga suur risk.

Eestis sõltume väga palju Skandinaavia turust. Ainuüksi Soome ja Rootsi turg moodustavad kokku kolmandiku kogu meie ekspordist. Swedbanki tehtud tööstusettevõtete uuringu kohaselt on Soome kolme olulisema turu seas igal teisel Eesti tööstusettevõttel ja Rootsi igal kolmandal ettevõttel. Samas pakuvad need turud meile jätkuvalt kasvuvõimalusi, kuna Soome impordist moodustavad tarned Eestist vaid 3,1% ja Rootsis vastavalt 0,9%. Seetõttu tasub nende riikide arengutel silm peal hoida.

 

Foto:  www.koda.eeA
utomatiseeritud tehastel eelis 

Kuigi kriisi tõttu muutub ka Eesti tööturg, on konkurentsis teiste riikidega edasivaatavalt oluline investeerida konkurentsivõime tõstmisesse. Kui vaatleme uute tehnoloogiate rakendamist tööstuses, näeme värske uuringu andmetest, et Eesti tööstusettevõtted investeerivad järjest enam uutesse tehnoloogiatesse. Paradoksaalsel moel on praeguses kriisis viiruse levides lihtsam töös hoida enam automatiseeritud ja digitaliseeritud tööstusettevõtteid, kus töötajaid on ühes vahetuses vähem ning töökohad tehases on rohkem hajutatud.

Viiruse levides on lihtsam töös hoida enam automatiseeritud ja digitaliseeritud tööstusettevõtteid, kus töötajaid on ühes vahetuses vähem ning töökohad tehases on rohkem hajutatud.

Kiirelt muutunud olukord on sundinud ja sunnib ka edaspidi ettevõtteid ja inimesi otsima ning kasutama senisest enam digitaalseid võimalusi töö ja elu korraldamisel. Tõenäoliselt oleme ühiskonnana nüüd valmis võtma ettevõtetes kasutusele kiirema tempoga digitaalseid lahendusi, mis võimaldavad tööd tõhusamalt ja turvalisemalt korraldada.

SOOVITUSED PANDEEMIA MÕJUDEGA TOIMETULEKUKS

Riskide juhtimisel on praegu kõige olulisem keskenduda järgmiste riskide juhtimisele:  

 • töötajate massiline haigestumine, karantiin
 • müügi seiskumine, oluline langus
 • sisendite märkimisväärne hinnatõus
 • tooraine ja varuosade tarnete ajutine seiskumine
 • transpordipiirangud

Ettevõtte talitluspidevuse tagamiseks: 

 • meetmed viiruse leviku tõkestamiseks ja tööohutuseks
 • kriitiliste funktsioonide kaardistus
 • töötajate asendamise ja hajutamise võimalused
 • kaugtöö, outsourcing’u kasutamine
 • lisalikviidsuse hankimise võimaluste kaardistamine
 • hankijate valiku laiendamine ja alternatiivide kaardistus (sh transport)

Likviidsuse juhtimisel valmistu negatiivseks stsenaariumiks: 

 • Kärbi püsikulusid nii palju kui võimalik, et olla valmis järjekordseks ajutiseks müügi seiskumiseks.
 • Arvuta välja ettevõtte ellujäämiseks vajaliku puhvri suurus.
 • Hoia ja loo ettevõttes likviidsust.
 • Maanda ostjate makseriske.
 • Hoia hankijatega sidet makselimiitide säilitamiseks.
 • Räägi pangaga ja kindlasti teavita, kui asjad halvenevad.
 • Praegu ei ole sobiv aeg dividende välja maksta ja uut kallist sõidukit liisida.

Uute suuremahuliste investeeringute alustamisega on mõistlik oodata paar kuud kuni viiruse kontrolli alla saamiseni. Selle ajaga peaks olema paremini teada viiruse võimalik mõju teise poolaasta tellimustele ning võimalikele takistustele investeeringu elluviimisel, näiteks vajaliku tööjõu olemasolu ehitamisel, seadmete tarnijate poolt vääramatu jõu klausli rakendamine jne. Kui praegu alustada suuremahulise uue investeeringuga, on vaja arvestada täiendavate puhvrite loomise vajadusega.

Loe lisaks SIIT

Ettevõtete Kriisiabikeskus
info@kriisiabkieskus.ee
www.kriisiabikeskus.ee


 

Sulle meeldib see, mida me teeme? Tule meie TOETAJAKS

UUDISED & ARTIKLID

Soovid meid toetada?

Kui oled TELIA võrgus, siis saad meile teha toetuskõne telefonil 900 70 23.
Helistades sellele numbrile toetad meie tegevust 5 euroga.

Tee palun Sulle sobivas suurses ülekanne meie kontole LHV pangas
EE397700771004734517
Selgitusse märgi "Toetan eesti ettevõtjate kriisiabi"
Saaja: MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi

TÄNAME!

privaatsus | powered by markintel