MES nõukogu kiitis heaks koroonaviirusese tõttu raskustesse sattunud maaettevõtjatele suunatud toetusmeetmete tingimused

Foto: Pixabay


Eile 08.aprillil kinnitas Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu koroonaviiruse tõttu raskustesse sattunud maaettevõtjatele suunatud finantsmeetmete tingimused, mis aitavad leevendada bio- ja maamajandusettevõtjate viiruspuhangust tulenevaid majanduslikke raskusi.

MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg täiendas, et nõukogu kinnitas neli meedet, mida MES saab kombineerida vastavalt ettevõtjate vajadustele. Lisaks MESis varem kasutusel olnud meetme tingimuste muutmisele kinnitati uute meetmetena käendused pangast väljastatud laenudele; käibe- ja investeerimislaen ettevõtjatele ning Põllumaa kapitalirent (sale-and-lease-back). Samuti tegeleb sihtasutus täiendavate meetmete väljatöötamisega.

Meetmete eesmärk on võimaldada ettevõtjatele juurdepääs täiendavatele rahalistele vahenditele, et leevendada COVID-19 puhangust tingitud ootamatut likviidsusnappust, tagada ettevõtluse toimimine ja areng ning maapiirkondade konkurentsivõime. Meetmed rakenduvad ja on kättesaadavad pärast seda, kui Riigikogu on kinnitanud lisaeelarve.

„Valitsus on otsustanud põllumajandus-, toiduaine-, kalandus-, metsandus- ja muu maaettevõtluse sektoritesse suunata 200 miljonit eurot läbi Maaelu Edendamise Sihtasutuse. Olukord on sektoriti täna erinev, kuid eeldada võib, et ükski valdkond ei jää kriisist puutumata. Seetõttu pean oluliseks, et oleksime ettevõtjate kriisimeetmete rakendamiseks aegsasti valmis, meetmed saaks võimalikult kiiresti avada ning finantsvahendid oleksid MESi kaudu lihtsalt kättesaadavad,“ lausus maaeluminister Arvo Aller.

MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg täpsustas veel, et uued käendus- ja laenumeetmed on suunatud ettevõtjatele, kes on pärast 31.12.2019 sattunud raskustesse COVID-19 puhangu tõttu. Lisaks väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele on laenukäendus ja laen suunatud ka suurtele ettevõtjatele, mis võimaldab sihtasutusel pakkuda tuge näiteks suuretele toiduainetetööstustele.

Põllumaa kapitalirendi meede võimaldab kriisiolukorras põllumajandustootjate käibevahendite puuduse leevendamiseks oma maa sihtasutusele müüa, sihtasutuselt selle taas rendilepinguga kasutusse võtta ning teatud aja jooksul maa tagasi osta.

Infot täiendatakse pidevalt MESi kodulehel.

Ettevõtete Kriisiabikeskus
info@kriisiabkieskus.ee
www.kriisiabikeskus.ee

 

UUDISED & ARTIKLID

Soovid meid toetada?

Kui oled TELIA võrgus, siis saad meile teha toetuskõne telefonil 900 70 23.
Helistades sellele numbrile toetad meie tegevust 5 euroga.

Tee palun Sulle sobivas suurses ülekanne meie kontole LHV pangas
EE397700771004734517
Selgitusse märgi "Toetan eesti ettevõtjate kriisiabi"
Saaja: MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi

TÄNAME!

privaatsus | powered by markintel