Loodi abikeskkond ettevõtetele.

Vaid kolme päevaga sündis Eesti ettevõtetele suunatud kriisiabikeskus, mille kaudu saab mõjutada riigi toetusmeetmete kujunemist.

 

LOEN EDASIVAATAN KÕIKI UUDISEID

Loodi abikeskkond ettevõtetele

 

Vaid kolme päevaga sündis Eesti ettevõtetele suunatud kriisiabikeskus, mille kaudu saab mõjutada riigi toetusmeetmete kujunemist.

Eesti Ettevõtete Kriisiabikeskus (kriisiabikeskus.ee) on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete abistamiseks mõeldud platvorm. Selle kaudu saab ettevõtja edastada infot koroonaviiruse leviku tagajärjel tekkinud probleemidest. Kogutud andmeid kasutab Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium selleks, et välja töötada ettevõtetele suunatud toetusmeetmeid.

Projekt sündis läinud nädalavahetusel Garage48 poolt korraldatud üritusel “Hack The Crisis”. Tiimiliikmeid sidus ühine soov leevendada COVID– 19 viirusest tingitud ettevõtlusraskusi. Prototüübi loomisel lõid aktiivselt kaasa Saaremaa ettevõtjad, kes on tekkinud olukorra tõttu suurtesse raskustesse sattunud.

“Just Saaremaa ettevõtjate kaasabil ning Saaremaa Turunduskoja ja Saarte Arenduskeskuse eestvedamisel saime oma ideed ja pakutavat lahendust testida,” räägib kriisiabikeskuse projekti eestvedaja Meelis Malk. “Saaremaa ettevõtjate tagasisidest selgus, et probleem on palju laiaulatuslikum, kui see meile esialgu tundus.”

Kuna idee rakendamine vajab tugevat partnervõrgustikku, otsustasime kaasata Maakondlikud Arenduskeskused. Nende kaudu on kõige paremini võimalik korraldada ka kohalike ettevõtete kriisinõustamist.

Lisainfo:

Meelis Malk
Sihtasutus Saaremaa Turunduskoda
www.satu.ee
info@satu.ee

UUDISED & ARTIKLID

Projekti viib läbi

Maakondlikud arenduskeskused