Valitsuse 250 miljoni euro suurune abipakett ettevõtetele ei laiene neile, kes ei ole töötuskindlustusmakset maksnud.

 

Valitsus ja töötukassa töötasid välja 250 miljoni euro suuruse abipaketi raskesse olukorda sattunud ettevõtete töötajate abistamiseks, kuid see ei laiene neile, kes ei ole töötuskindlustusmakset maksnud, vahendab Äripäev.

Töötukassa kommunikatsioonijuht Annika Koppel sõnas, et juhatuse liikmed meetmest abi ei saa, kuna hetkel on valitsus otsustanud, et neile, kes ei ole töötuskindlustusmakset maksnud, hüvitis ei laiene. Juhatuse liikmed töötuskindlustusmakset ei maksa.

Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni EVEA presidendi Heiki Ritsu sõnul on EVEA seisukohal, et mikroettevõtete juhatuse liikmetele, seal hulgas ühe inimesega ettevõtetele ja FIEdele, kes ei saa palka töölepingu alusel, peab abimeetmetega tagama töö katkemisega seotud tugimeetmed võrdselt töölepingu alusel töötajatega.

„Kui juhatuse liige ei ole juhatuse liikmena tasu saanud, on oluline tagada ettevõtte käigus hoidmine läbi maksude ajatamise, maksusoodustuste, ja eriti läbi soodsa käibekrediidi,“ rääkis Rits.

„Kuna seni väljakuulutatud valitsuse tugipakett näeb ette suurema osa krediidiressursside suunamist läbi KredExi, kes omakorda kasutab vahendajateks panku, näeme siin ohtu, et see meede ei jõua just kõige väiksemate ja eriti perifeerias tegutsevate ettevõtjateni, kuna nende krediidikõlblikkus pankade silmis on madal või olematu,“ rääkis Rits. Ta lisas, et EVEA asub kindlasti koostööle Kredexi ja Maaelu Arendamise Sihtasutusega selleks, et tugipaketti laenud oleksid nende kasutuses, kes tuge kõige rohkem vajab.

Rits lisas, et kuna täna töötuskindlustus juhatuse liikme tasu saavatele isikutele ei laiene, siis on oluline kiire kriisiabipaketi koostamine mikroettevõtjatele, kelle ettevõtte tegevus seiskub. On vajalik, et ka neil oleks kriisi ajal ligipääs töötutoetusele ja muudele tööturumeetmetele. „EVEA on koostamas oma 2. ettepanekute paketti valitsusele ning kogume hetkel täiendavat tagasisidet just mikro- ja väikeettevõtetelt,“ ütles ta.

Tasub teada

Selleks, et praeguses eriolukorras töötajad töötukassa kaudu hüvitist saaksid, peab olema täidetud vähemalt kaks kriteeriumi kolmest: ettevõtte tulud või kasum on kahanenud 30%, ettevõte on langetanud töötajate palku 30%, ettevõtte töömaht on vähenenud 30% võrra.

Nendel tööandjatel aitab töötukassa tasuda vähemalt 70 protsenti iga töötaja 12 kuu keskmisest töötasust, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot kuus. Seejuures peavad tööandjad iga töötaja kohta lisama vähemalt 150 eurot. Arvatakse, et kokkuvõttes suudetakse abimeetme toel säilib töötaja igakuisest palgast 85 protsenti.

Hüvitise maksmise taotlusi saab esitada vaid tööandja ning märtsis taotlusi vastu veel ei võeta.

Loe lisaks Äripäevast.

 

Ettevõtete Kriisiabikeskus
info@kriisiabkieskus.ee
www.kriisiabikeskus.ee

UUDISED & ARTIKLID

Soovid meid toetada?

Kui oled TELIA võrgus, siis saad meile teha toetuskõne telefonil 900 70 23.
Helistades sellele numbrile toetad meie tegevust 5 euroga.

Tee palun Sulle sobivas suurses ülekanne meie kontole LHV pangas
EE397700771004734517
Selgitusse märgi "Toetan eesti ettevõtjate kriisiabi"
Saaja: MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi

TÄNAME!

privaatsus | powered by markintel