Ettevõtjate Kriisiabikeskus ja PARE käivitavad veebiseminarid ettevõtjaile

Foto: PARE


 

Möödunud nädalal alustas Eesti Ettevõtete Kriisiabikeskus ehk EEKRI koostööd personalivaldkonna katusorganisatsiooniga PARE, tänaseks on sisuline koostöö hoo sisse saanud ning edasi jätkatakse juba selleks spetsiaalselt loodud PARE liikmetest koosneva vabatahtlike töögrupiga.

Lähiajal on kavas ridamisi veebiseminare, mille käigus vastatakse ettevõtjate kriisiga seonduvatele küsimustele.

Kuidas läheneda personaliküsimustele loovalt ja praegusele kriisiajale omase operatiivsusega, mil moel luua uusi ja toimivaid lahendusi ning vajadusel ka organisatsioonisiseselt rollid ja kompetentsid üle vaadata – kõigile neile küsmustele leiab EEKRI lahenduse koostöös PARE asjatundliku meeskonnaga.

Lähiajal tehakse algust sisuliste veebiseminaridega, kuhu on oodatud ettevõtjad üle kogu Eesti. “Meie meeskonnas on esindatud kõik need kompetentsid, mille abil praegusel kriisiajal kõige teravamalt esilekerkinud küsimusi maksimaalse efektiivsusega lahendada,” kommenteerib Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE tegevjuht Kärt Kinnas.

“Teiste seas on tiimi kaasatud Targa Töö Ühingu projektijuht Ave Laas, Tartu Ülikooli personaliosakond terves koosseisus ning kaugtöö teemal mitmeid uurimusi läbi viinud Sirja Sulakatko, kes kõik on oma valdkonnas silmapaistvad asjatundjad,” märgib Kinnas.

Veebiseminarid saavad olema osalejaile tasuta, ka luuakse võimalus küsimusi korraldajaile aegsasti ka ette saata.

EEKRI tegutseb MTÜ-na, eesmärgiga toetada maakondlikke väikeettevõtteid, pakkudes teadmussiiret kriisiga kohanemiseks ja sellest väljatulemiseks. EEKRI rakendab nii koostöös PAREga kui ka kõikides muudes teenusvaldkondades 3-etapilist mudelit:

Andmekogumine – mis on ettevõtete probleem(id)?
Üldine kriisileevendus – piirkondlikud veebiseminarid
Individuaalne nõustamine – kuidas jätkata äritegevust

“Individuaalsel nõustamisel keskendutakse täiendavalt valdkondlikele küsimustele. Kogu tsükkel võtab aega 33 päeva, see on sisuliselt kuuajaline sprint. Seejärel kordub tsükkel vajadusel uuesti, ja seda nii kaua, kuniks selle järele on vajadus,” märgib Ettevõtete Kriisiabikeskuse üks eksperte, strateegia coach Indrek Saul.  

Personaliteemadel rakendub samuti 33-päevaline tsükkel

Peamised tegevused, mida selles suunas ühiselt korraldatakse, on HR seminarid, piirkondlikud seminarid ning individuaalsed nõustamised.  “Nädala jooksul on veebipõhiselt üles pandud küsitlus, kus ettevõtjad saavad vastata, millised küsimused on neil seoses inimeste juhtimise ja töösuhetega. Kui andmed kogutud, jagame valdkonniti vastamise vastavalt ekspertsusele. Seejärel toimub live seminar vastustega,” jätkab Kinnas.

Sarnases võtmes on EEKRI viinud juba läbi piirkondliku veebiseminari, mille käigus andis PARE tegevjuht Kärt Kinnas ettevõtjaile infot tööseadusandluse ja tööturu meetme vaatest.

Ettevõtete Kriisiabikeskus
info@kriisiabkieskus.ee
www.kriisiabikeskus.ee

UUDISED & ARTIKLID

Soovid meid toetada?

Kui oled TELIA võrgus, siis saad meile teha toetuskõne telefonil 900 70 23.
Helistades sellele numbrile toetad meie tegevust 5 euroga.

Tee palun Sulle sobivas suurses ülekanne meie kontole LHV pangas
EE397700771004734517
Selgitusse märgi "Toetan eesti ettevõtjate kriisiabi"
Saaja: MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi

TÄNAME!

privaatsus | powered by markintel