Eesti Pank: suurim kukkumine ühirahapiirkonna ajaloos

indrek saul

Pilt: Eesti Pank


 

Rahapoliitika ja Majandus on Eesti Panga neli korda aastas ilmuv ülevaade, mis võtab kokku viimase aja olulisemad sündmused maailma ja Eesti majanduses. Ülevaade sisaldab ka Eesti majanduse prognoosi.

 
 

Koroonaviiruse levik on aasta algusest saati tugevalt mõjutanud nii Eesti kui ka kogu ülejäänud maailma majanduse käekäiku. Kuigi paljudes riikides kujunes majanduslangus kriisi senises haripunktis prognoositust tagasihoidlikumaks, oli euroala majanduse peaaegu 12% suurune kukkumine siiski suurim ühisrahapiirkonna ajaloos. Langust on pehmendanud valitsuste abipaketid ning pärast piirangute leevendamist on aset leidnud ka osaline taastumine, mis on tegevusalati väga eriilmeline. Endiselt ebakindel väljavaade varjutab eelkõige teenuste taastumist, samas kui tööstussektoris oodatakse tellimuste kasvu.

Eesti majanduslangus kujunes teises kvartalis väiksemaks, kui kardeti. Ühest küljest vii- tasid ettevõtete küsitlusandmed tegelikkuses aset leidnuga võrreldes palju suuremale langu- sele. Teisest küljest taastus sisenõudlus pärast piirangute eemaldamist oodatust märksa kiiremini. Edasise majanduskasvu suhtes valitseb suur ebakindlus. Kuna viirus hakkas suve lõpus taas aktiivsemalt levima, on ilmselt vaja seda jälle täiendavate piirangute kehtestamisega kontrolli all hoida.


Hinnad hakkavad järk-järgult tõusma.
2021. aastal kiirendab hinnakasvu energia kal- linemine. Järgmisel aastal lõppeb ka aktsiisi- langetuste mõju, mis on inflatsiooni seni tagasi hoidnud. Tööturu olukord hakkab paranema 2021. aas- tal. Teises kvartalis vähenes püsielanike hõive aasta varasemaga võrreldes umbes 3,6% ning samal ajal kahanes ka väljastpoolt ELi värvatud lühiajaliste töötajate hulk.


Eelarvepuudujäägist väljumine on raske.
Kuigi lisaeelarvesse kavandatud toetusmeetmeid on kastutusele võetud planeeritust väiksemas mahus, jätab maksulaekumisi ületav kulude maht valitsemissektori eelarve 2020. aastal sügavasse, umbes 6% suurusesse puudujääki. Eelarve uuesti tasakaalu viimine nõuab kas jooksvate kulude vähendamist või maksutulude suurendamist SKP suhtes. Praegu teadaoleva info põhjal ei plaanita kummalgi suunal suuri muudatusi teha. Tasakaalu saavutamist raskendab ka eelarvedistsipliini lõd- vendamine eelmistel aastatel.

Loe lähemalt  Eesti Panga aruandest “Rahapoliitika ja Majandus 3/2020”

Rahapoliitika ja Majandus on Eesti Panga neli korda aastas ilmuv ülevaade, mis võtab kokku viimase aja olulisemad sündmused maailma ja Eesti majanduses. Ülevaade sisaldab ka Eesti majanduse prognoosi.

Rahapoliitika ja Majanduse numbreid saab lugeda Eesti Panga veebilehel
https://www.eestipank.ee/publikatsioonid/rahapoliitika-ja-majandus

Terminiseletusi leiab Eesti Panga veebisõnastikust
https://www.eestipank.ee/veebisonastik

 

Ettevõtete Kriisiabikeskus

info@kriisiabkieskus.ee
www.kriisiabikeskus.ee


 

Sulle meeldib see, mida me teeme? Tule meie TOETAJAKS

UUDISED & ARTIKLID

Soovid meid toetada?

Kui oled TELIA võrgus, siis saad meile teha toetuskõne telefonil 900 70 23.
Helistades sellele numbrile toetad meie tegevust 5 euroga.

Tee palun Sulle sobivas suurses ülekanne meie kontole LHV pangas
EE397700771004734517
Selgitusse märgi "Toetan eesti ettevõtjate kriisiabi"
Saaja: MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi

TÄNAME!

privaatsus | powered by markintel