Eesti Ettevõtete Kriisiabikeskus ehk EEKRI alustas koostööd Eesti personalivaldkonna katusorganisatsiooniga PARE 

 

Koostöös leiame lahendused kõigile Sinu ettevõtte personali puudutavaile küsimustele.

 

let 

Et pakkuda võimalikult laiapõhjalist ja samas sisulist tuge kriisiajal hättasattunud ettevõtetele, alustas Eesti Ettevõtete Kriisiabikeskus ehk EEKRI koostööd personalivaldkonna katusorganisatsiooniga PARE. Koostöös leiame lahendused kõigile Sinu ettevõtte personali puudutavaile küsimustele.

Kriis toob endaga juba täna ning ilmselt ka lähitulevikus kaasa ridamisi erinevaid küsimusi, väga suur osa neist on seotud inimresurssidega. Paljudes organisatsioonides langeb töökoormus, ette tuleb nii koondamisi kui tööaja vähendamist.

Ettevõtete Kriisiabikeskus on nõustamiskeskus Eesti ettevõtetele, kes on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viiruse puhangu tagajärjel ning vajavad personaalset abi majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks kriisiolukorras.

“Oleme  loonud unikaalse mudeli, mille abil saame toetada kriisiolukorras kannatada saanud ettevõtteid.  Meie poolt väljatöötanud lahendused sobivad etteveõtete piirkondlike tugiüksuste tegevuse toetamiseks,” märgib Ettevõtete Kriisiabikeskuse üks eksperte, strateegia coach Indrek Saul.  

Ettevõtetele pakutavate teenuste hulka kuuluvad psühholoogilise turvatunde loomine ning personaalsete vastuste andmine ettevõtjatele operatiivtasandil.

“Riik tegeleb ettevõtete rahalise toetamisega, meie ülejäänuga, mis seondub kriisiga kohandumisega. Aitame ettevõtjaid alates kriisiplaani koostamisest kuni ärimudeli ja strateegia muutmiseni,” täpsustab Saul.

Veel plaanitakse aidata ettevõtetel luua uusi ärimudeleid ja pakkuda samas valdkondlikku ümberõpet neile ettevõtetele, kel puudub võimalus seni kehtinud loogikate alusel tagada ettevõtte jätkusuutlikkus.

Ettevõtete Kriisiabikeskus viis eriolukorra esimestel päevadel läbi piirkondliku andmekorje ning tulemuste analüüsi, mis on vahetuks sisendiks ka riigipoolsete abipakettide väljatöötamisel.

Kuidas läheneda personaliküsimustele loovalt ja praegusele kriisiajale omase operatiivsusega, mil moel luua uusi ja toimivaid lahendusi ning vajadusel ka organisatsioonisiseselt rollid ja kompetentsid üle vaadata – kõigile neile küsmustele leiab EEKRI lahenduse koostöös PARE asjatundliku meeskonnaga.

„Tõsi, praegune aeg nõuab selgelt loovamat ja ka operatiivsemat lähenemist kui eales varem. Sest universaalseid lahendusi ei ole, igal ettevõttel tuleb leida just sellesse organisatsiooni kohaldatav lahendus,” kommenteerib Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE tegevjuht Kärt Kinnas.

Kinnase sõnul on praegu aeg olla üksteisele toeks ning jagada nõuandeid ja lahendusi, et üheskoos kriisist targematena ja uute kogemustega välja tulla. Personalijuhid panevad üheskoos õla alla ettevõtetele, kus teadmistepagas töösuhete ja inimeste juhtimise valdkonnas on väiksem.

Ettevõtjad ootavad juhiseid eriolukorras käitumiseks

Kinnas räägib, et nii tööandjad kui personalijuhid ootavad selget ülevaadet, kuidas rakendada töölepinguseaduse paragrahve eriolukorras – töömahu vähendamine, töötasu vähendamine, koondamine ning töötasu hüvitise meetmega seonduv.

“Uuritakse, kuidas tagada töötajate ohutus, kuidas vähendada nakatumisohtu töötajaskonna seas ning mil viisil töötajaid teavitada nakatunud kolleegist delikaatseid isikuandmeid avaldamata,” jätkab ta.

Paljudel organisatsioonidel puudus Kinnase sõnul varasem kaugtöö kogemus või rakendati seda minimaalselt, mistõttu otsitakse nüüd juhiseid ja nõuandeid tehniliste lahenduste osas, et töö kiiresti ümber korraldada.

“Pöörame suurt tähelepanu ka organisatsiooni, töötaja ja iseenda vaimse ja füüsilise heaolu hoidmisele, sest ega ilmaasjata öelda, et kõigepealt pane mask endale ette, et saaksid teisi aidata. Oleme ka rõhutanud personalijuhi rolli muutuste ajal säilitada nö normaalsus, millele toetuda,” selgitab Kinnas.

PARE on olnud Töötukassale koostööpartneriks erinevates tööelu valdkondades läbi aegade. Ent nüüdses kontekstis on sel koostööl iseäranis suur kaal. “Praegu edastame Töötukassale igapäevaselt tööandjate küsimusi ja valukohti ning küsime nõu töötasu hüvitse meetme rakendamise osas,” lausub Kinnas.

PARE eksperdid aitavad ettevõtjaid nii juhtimise- kui personalialaselt

PARE missioon ja motiiv on olla maakondlikele ettevõtetele abiks inimeste juhtimise ja töösuhete teemades. “PAREl on ses osas suur ekspertsus ning suure kogemusega praktikutest liikmeid, kes oma kogemust saavad jagada. Töögrupp on loomisel,” märgib Kinnas.

PARE tegevuskavas on praegu personalitöö baaskoolituse programm ning maikuus alustatakse koolitusprogrammiga „Personalijuht 2.0“.

“Eriolukorraga seoses korraldame veebiseminare, kus tutvustame tööturu uusi meetmeid, sh töötasu hüvitis ning kuidas kohaneda tööelu muutustega. Suve hakul on plaanis paremate praktikate päev „Kuidas väemaga saada rohkem?“,” loetleb Kinnas eesootavaid koolitusi.

PARE liikmetele korraldatakse praegusel ajal igal tööpäeval virtuaalseid kohvihommikuid, kus jagatakse kogemusi ja antakse nõu personalitööga seonduvas.

“Hoiame kogukondlikku sidet ja oleme personalittöö tegijale toeks. Oma iga-aastase inimeste juhtimise konverentsi „Tööelamus“ olime sunnitud lükkama aga sügisesse, samas annab see muudatus võimaluse teemat kohandada vastavalt muutunud oludele ning korraldada veelgi sisukam ja ägedam konverents,” kinnitab PARE tegevjuht Kinnas.

Jätkuvad veel mitmed käimasolevad projektid – konkurss Parim personaliprojekt, kutseeksamid personalijuhtidele, võrgustiku kohtumised, kovisioonid. “Aprilli keskel ilmub värske ja väga praktiline „Personalijuhtimise käsiraamat“, mis võiks olla iga tööandja laua peal. Samuti saab valmis PARE uus koduleht,” lisab Kinnas.

Kärt Kinnas kutsub kõiki ettevõtjaid ja personalijuhte üles kuulama PARE podcaste personalitöö ja inimeste juhtimise teemadel: https://www.pare.ee/PAREpodcast.

Ettevõtete Kriisiabikeskus
info@kriisiabikeskus.ee
www.kriisiabikeskus.ee

UUDISED & ARTIKLID

Soovid meid toetada?

Kui oled TELIA võrgus, siis saad meile teha toetuskõne telefonil 900 70 23.
Helistades sellele numbrile toetad meie tegevust 5 euroga.

Tee palun Sulle sobivas suurses ülekanne meie kontole LHV pangas
EE397700771004734517
Selgitusse märgi "Toetan eesti ettevõtjate kriisiabi"
Saaja: MTÜ Eesti Ettevõtete Kriisiabi

TÄNAME!

privaatsus | powered by markintel